Misyon

Manisa coğrafi ve iklim koşulları bakımından tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önemli potansiyeline sahip olan iller içerisinde yer alması bakımından mesleğimizin her alanında meslek icrasının yaşandığı bir ildir.Manisa Veteriner Hekimleri Odası olarak Manisa’nın potansiyeline cevap verecek nitelikte , Veteriner Hekim hizmetlerinin verilmesi aşamasında , Veteriner hekimlerin özlük haklarının korunması , çalışma şartlarının iyileştirilmesi , Veteriner Hekimliği mesleğinin kamuoyuna doğru tanıtımının yapılması Misyonumuzdur.