Veteriner Hekim Yönergesi

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

 

Bilindiği gibi; 05-06 Ocak 2013 tarihinde Kızılcahamam’da 55 Oda başkanımızın katılımıyla yapılan toplantıda, kurumsallaşma ve odalar arasında uygulama birlikteliği sağlamak adına; Öncelikli olarak; kamu dışında görev alan veteriner hekimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir yönerge hazırlanması, veteriner hekim asgari ücretlerinin, belge ücretlerinin belirlenmesi, veteriner hekimlerin işyeri ile yaptıkları sözleşmelerin, veteriner hekimlerin hak kayıplarına neden olmayacak şekilde, tip sözleşme olarak hazırlanması gibi konularda çalışma
süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda İkinci toplantı 15 oda başkanının katılımıyla 02-03 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da yapılmış ve ekte yer alan Yönerge, Tip Sözleşme Örnekleri hazırlanmış ve mutabakata varılan konularla ilgili kararlar alınmıştır.

Yönerge, Merkez Konseyinin 14.02.2013 tarih ve 2013/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. İşlemlerin, alınan kararlar ve Yönerge doğrultusunda yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

EKLER:
1) Yönerge
2) Tip Sözleşmeler( Web sitesine konulmuştur)
3) Toplantı Kararları